Paul Johannesson – 2016.01.16–17
11 February 2016
Gottfried Schopen, Jochen Knoth, Dr. Hans Hausmann – 2015.05.13-17
11 February 2016

Jan Erik Johannesson – 2015.11.5–9

Jag har arrangerat jakter i Polen genom Lowex, både drev och brunstjakt, under 15 år. Samarbetet fungerat mycket bra. Jakt organisation, logistik, logi har alltid uppfylld mina och våra kunder höga förväntningar.

For 15 years I have been hunting together with Lowex Hunting Office in Poland, both with the reverend and the deer in the rut. Cooperation always worked out very well. The organization of hunting, logistics, accommodation with excellent food always met my expectations and our customers.

Przez 15 lat organizuję wraz z Lowexem polowania w Polsce, zarówno z naganką jak i na jelenie w czasie rykowiska. Współpraca zawsze układała się bardzo dobrze. Organizacja polowań, logistyka, zakwaterowanie z doskonałym wyżywieniem zawsze spełniały moje i naszych klientów wysokie oczekiwania.

View gallery:

See other stories:

Do you want to experience a similar adventure?

Write to us and tell us about your expectations.
We will find something for you.