The royal European bison
11 February 2016
Reprezentacyjna Białowieża
3 March 2016

Czar Polesia

Słowa popularnego przedwojennego tanga opisywały Polesie jako krainę dzikich kniei, moczarów, gdzie czasem ozwie się „łosia ryk” lub „głuszca krzyk”.

I rzeczywiście: był to łowiecki raj, świat – zdawałoby się – pierwotny. Dzięki staraniom księcia Karola Radziwiłła (1886–1968) na terenie 155 tys. ha w latach 20. i 30. XX wieku udało się odbudować zdziesiątkowaną po pierwszej wojnie światowej populację łosia. A że i dzików było tam w bród, zbiorowe polowania udawały się znakomicie.

Pokoty wywoływały zdumienie oraz podziw nawet najbardziej doświadczonych myśliwych. Wiosną wyprawiano się tam na głuszce i cietrzewie, a jesienią – na kaczki. Słynne polowania na sadach przynosiły rekordowe rozkłady.