Warto pamiętać

Myśliwy powinien być odpowiednio przygotowany do polowania. Niesprawdzona kondycja fizyczna, nieznajomość przepisów czy też nieodpowiednie wyposażenie potrafią zepsuć każdą przygodę, szczególnie podczas polowania za granicą.

W przygotowaniach trzeba uwzględnić wszystkie zmienne – zwierzynę, na jaką zamierzamy polować, charakter i sposób polowania, lokalne wymogi i zwyczaje łowieckie a także spodziewane warunki pogodowe w kraju, do którego się udajemy.

W Polsce polowania mogą się odbywać zarówno w dzień, jak i w nocy; można polować z podchodu, albo siedząc na ambonie; indywidualnie, ale także zbiorowo – z naganką lub z psami. Lista przydatnego wyposażenia i ekwipunku zmieniać się więc będzie w zależności od specyfiki polowania.

Obcokrajowiec przybywający do Polski na polowanie, musi mieć przy sobie niezbędne dokumenty:

Podstawowym dokumentem jest voucher – wystawiany przez biuro polowań i doręczany myśliwym przed polowaniem drogą mailową, faksem lub tradycyjną pocztą – stanowiący dowód zapłaty za polowanie. Należy pamiętać, że voucher jest wystawiany imiennie, dotyczy określonego obwodu łowieckiego, terminu i czasu trwania polowania oraz uzgodnionego odstrzału zwierzyny a także stanowi potwierdzenie obowiązkowego ubezpieczenia. Polowanie bez vouchera, odstępowanie go innej osobie, polowanie w innym obwodzie łowieckim lub poza terminem jego ważności, stanowią naruszenie polskiego prawa. W wypadku polowania indywidualnego trzeba też dodatkowo posiadać przy sobie imienne upoważnienia do odstrzału wystawione przez organizatora.

Gdy zagranicznemu myśliwemu towarzyszy pies, zwierzę musi posiadać Europejski Paszport dla Zwierząt Domowych wraz z poświadczeniem aktualnych szczepień przeciw wściekliźnie oraz powinno być oznaczone w sposób wskazany w dokumencie – elektronicznym czipem bądź tatuażem.

Myśliwi, którzy zamierzają przyjechać na polowanie z własną bronią, zobowiązani są do posiadania Europejskiego Paszportu Broni Palnej bądź zezwolenia na wwóz broni i amunicji myśliwskiej do Polski wystawionego przez konsulat RP – zezwolenie to należy zwrócić pracownikowi polskiej Służby Granicznej przy wyjeździe z Polski.

Wymienione powyżej dokumenty Myśliwi muszą mieć przy sobie przez cały czas polowania. Należy je okazywać właściwym władzom na każde żądanie, podobnie jak dowód tożsamości lub paszport, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do posługiwania się bronią palną bądź uprawnienia do polowania uzyskane w kraju swojego zamieszkania.

Po zakończeniu polowania, a szczególnie przy wyjeździe z Polski, nie wolno zapomnieć o kopii protokołu, wystawianego na zakończenie polowania. Dokument ten jest potwierdzeniem legalności posiadania wymienionych w nim trofeów i tusz, oraz stanowi podstawę dla ich wywozu za granicę bez dodatkowych opłat celnych i weterynaryjnych.

Broń i amunicja

Koniecznie należy rozważyć kaliber broni, pamiętając, że polskie prawo nakłada na myśliwych pewne ograniczenia i obowiązki. Polujący z bronią kulową powinni pamiętać, że minimalny kaliber broni dopuszczony do polowania w Polsce to 5,6 mm / .223 Win. (np. .22, .222; niezależnie od energii pocisków). Mniejsze kalibry uznawane są za amunicję sportową i nie wolno stosować ich podczas polowania.

Górny limit nie został określony. Dokonując wyboru, należy więc zachować zdrowy rozsądek i poszukiwać kompromisu między skutecznością siły rażenia a komfortem strzeleckim – należy przy tym pamiętać, że w Polsce obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek urządzeń montowanych na broni w celu ograniczenia hałasu i odrzutu. Tłumiki i kompensatory dopuszczalne są jedynie jako urządzenia zamontowanie fabrycznie i stanowiące trwały element lufy.

Trzeba również pamiętać o dodatkowych ograniczeniach w postaci minimalnej energii pocisków dopuszczalnych do polowania na poszczególne rodzaje zwierzyny. Generalna zasada wskazuje, że do polowania dopuszczona jest wyłącznie amunicja półpłaszczowa (ekspandująca), charakteryzująca się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J na 100 metrach od wylotu lufy. Polowanie na jelenie, daniele, muflony i dziki (z wyłączeniem warchlaków) wymaga amunicji, która na 100 metrach od wylotu lufy osiąga energię 2000 J, natomiast przy polowaniu na łosie energia ta nie może być mniejsza niż 2500 J. Stosowanie pocisków pełnopłaszczowych, zachowujących powyższe ograniczenia energetyczne, dopuszczone jest jedynie podczas polowania na drapieżniki.

Podobne ograniczenia dotyczą broni śrutowej. Do polowania wolno wykorzystywać wyłącznie broń myśliwską o lufach gładkich oraz myśliwskie naboje śrutowe ze śrutem o średnicy nie większej niż 4,5 mm. W Polsce nie obowiązują ograniczenia stosowania amunicji zawierającej ołów.

Myśliwym nie trzeba udowadniać, że najlepiej przywieźć ze sobą własną amunicję, która została wcześniej sprawdzona na strzelnicy z konkretną bronią i dla której ustawione zostały przyrządy celownicze. Oczywiście na miejscu zawsze można skorzystać z oferty sklepów myśliwskich (wyłącznie na podstawie Europejskiej Karty Broni), które znajdują się w większych miastach Polski, oraz jednej z kilkudziesięciu strzelnic Polskiego Związku Łowieckiego lub innych tego rodzaju obiektów należących do kół łowieckich.

Urządzenia celownicze

Przed wyjazdem należy sprawdzić ustawienia przyrządów celowniczych. Należy pamiętać, że podczas polowań zbiorowych (za wyjątkiem polowań zbiorowych z ambon) nie wolno stosować urządzeń optycznych o krotności powiększenia większej niż 3; oraz, że do polowania dopuszcza się używanie wyłącznie urządzeń optycznych, w których obraz celu powstaje w świetle naturalnym i nie jest przetwarzany przez urządzenia elektroniczne. Zakazane są więc wszelkie celowniki i nakładki termowizyjne i noktowizyjne. Tym samym podczas polowania nie wolno korzystać ze sztucznego światła i jakiegokolwiek elektronicznego podświetlenia celu. Dopuszcza się jedynie podświetlenie znaku celowniczego w urządzeniu optycznym oraz urządzenia optyczne zawierające dalmierz. Korzystanie ze sztucznego światła (niezamontowanego na broni) dopuszczalne jest wyłącznie podczas dochodzenia postrzałka. Co więcej, latarka jest obowiązkowym wyposażeniem myśliwych polujących w nocy.

Lornetki i dalmierze

Zakaz oświetlania celu przez przyrządy celownicze nie dotyczy lornetek i urządzeń używanych do obserwacji. Można się więc posługiwać urządzeniami termowizyjnymi i noktowizyjnymi tak długo, jak długo nie służą one jako urządzenia celownicze i nie są zamontowane na broni.

Tradycyjne lornetki są traktowane jako wyposażenie obowiązkowe wyłącznie podczas polowania nocą. Tego rodzaju urządzenia sprawdzą się wówczas, gdy charakteryzować się będą odpowiednią krotnością powiększenia i odpowiednim światłem. Typowo nocnymi lornetkami są 8×56, 10×56, 9×63 itp. W ciągu dnia, zwłaszcza podczas podchodu, tego rodzaju urządzenia mogą okazać się zbyt duże i zbyt obciążające, dlatego na dzień w zupełności wystarczą lżejsze 7×42, 8×42, 10×42. Duże urządzenia obserwacyjne nadają się praktycznie wyłącznie na ambonę.

Wiele nowoczesnych urządzeń optycznych wyposażonych jest w dalmierze. Warto przemyśleć takie rozwiązanie lub zaopatrzyć się w dodatkowy dalmierz, choćby dla określenia maksymalnej odległości strzału, która w Polsce wynosi maksymalnie 200 metrów.

Pastorały i podpórki

Bardzo pomocnym elementem ekwipunku myśliwskiego są wszelkiego rodzaju podpórki strzeleckie. Ich braku nie odczujemy na ambonie, nie przydadzą się również polowania zbiorowego, ale podczas polowania z podchodu stabilna podpora broni bywa kluczowym elementem odpowiedzialnym za celność strzału. Prawo dopuszcza wszelkiego rodzaju kije strzeleckie, statywy i podpórki, w tym również trwale montowane do broni.

Strój

W zależności od charakteru polowania i pory roku należy zadbać o odpowiedni strój. W tym względzie obowiązuje dowolność – poza polowaniem zbiorowym, podczas którego myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania (np. czapka, kamizelka, opaska na ramię lub kapelusz myśliwski w kolorze pomarańczowym).

Najlepiej sprawdzają się ciche, niekrępujące stroje myśliwskie w odcieniach zieleni lub w specjalnych barwach i wzorach maskująco-ostrzegawczych z zastrzeżeniem, że na polowania zbiorowe oraz na zasiadkę na ambonie, powinny być one dopasowane do panujących warunków termicznych. Podczas polowań z podchodu szczególne znaczenie ma rodzaj zastosowanych materiałów – z pewnością sprawdzać się będą stroje ciche i maskujące naturalne zapachy.

Wbrew pozorom – nie licząc błędów strzeleckich – to właśnie nieodpowiedni strój bywa najczęstszym powodem niepowodzenia podczas łowów, dlatego warto odpowiednio przemyśleć wybór garderoby.

Inne

Na końcu listy – co wcale nie oznacza, że są one mniej ważne – znajdują się niedoceniane elementy myśliwskiego ekwipunku, o których zapomina się najczęściej. Zazwyczaj przypominamy sobie o nich po niewczasie. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, czy do naszej torby myśliwskiej trafił odpowiednio naostrzony nóż myśliwski, a nawet dwa – do skórowania i do patroszenia.

Lepiej pamiętać o nich wcześniej niż po kilku godzinach nieruchomego oczekiwania na stanowisku podczas polowania zbiorowego przypomnieć sobie o stołku lub siedzisku wmontowanym w laskę myśliwską. Odpowiednio wcześniej przygotowani nie stwierdzimy też po wielogodzinnej zasiadce na ambonie, że warto było zabrać podkładkę termiczną do siedzenia, ani jak bardzo przydałaby się nam kieszonkowa grzałka do rąk. Nie będziemy musieli również doświadczać jak bardzo brakuje nam termosu z ciepłą herbatą lub kawą, albo śpiwora lub koca.

Koniecznie musimy pamiętać o zaopatrzeniu się w środki odstraszające meszki, komary i kleszcze. Inaczej boleśnie przekonamy się na własnej skórze jak bardzo dokuczliwe mogą się one okazać w czasie wiosennych, letnich i jesiennych polowań, a ze względu na roznoszone przez nie choroby – jak bardzo bywają niebezpieczne.

I jeszcze jeden element, o którym zapomina się najczęściej – aparat fotograficzny z kompletem naładowanych baterii bądź z zasilaczem. Polowania w Polsce dostarczają niezapomnianych wrażeń a przeżywane w naszych łowiskach przygody łowieckie i chwile triumfu z pewnością zasługują na upamiętnienie.

Chcesz wiedzieć więcej?


Nasi pracownicy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Nie zwlekaj.

Skontaktuj się z nami!