Czar Polesia
2 March 2016
Powrót żubra
4 March 2016

Reprezentacyjna Białowieża

Od najdawniejszych czasów Puszcza Białowieska stanowiła ostoję grubego zwierza, przede wszystkim turów, żubrów i niedźwiedzi. Populacje łosi, jeleni i danieli, a także wielkich drapieżników: wilków i rysi, były niezliczone.Z tej przyczyny – od początków XIV stulecia – urządzano tu dla królów polskich polowania przy udziale licznych dworzan i zaproszonych gości. Po upadku Rzeczypospolitej – u schyłku XVIII stulecia – i zagrabieniu jej ziem przez sąsiadów, Puszcza Białowieska przypadła Imperium Rosyjskiemu.

Carowie poszli w ślady naszych monarchów i urządzali tu wystawne łowy. Ostatnim władcą Rosji, który polował w Białowieży, był zgładzony przez bolszewików Mikołaj II. W okresie XX-lecia Białowieża niejednokrotnie pełniła funkcję reprezentacyjnego łowiska. Swoich przyjaciół i oficjalnych gości podejmował tu ówczesny prezydent RP Ignacy Mościcki.